Hvad kan vi hjælpe med?

Du kan få rådgivning om de fleste juridiske områder, der vedrører privatpersoner, fx:

  • Socialret – spørgsmål om offentlige ydelser, førtidspension, fleksjob, hjælp med ansøgninger, klager over afgørelser m.v.
  • Lejeret – udlejers og lejers rettigheder og pligter
  • Forbrugerret – køb, forbrugeraftaler m.v.
  • Udlændingeret – familiesammenføring, studie- og arbejdsopholdstilladelse, visum, asyl, integration m.v.
  • Arbejdsret – individuelle ansættelseskontrakter, løn, feriepenge, pension m.v.
  • Familieret – separation og skilsmisse, ægtepagter, samvær med børn, forældremyndighed, bidrag m.v.
  • Arveret – arverettigheder og testamenter
  • Strafferet
  • Erstatningsret – patient-, arbejds-, trafik-, voldsofferskader m.v.

Retshjælp trin 1:
Det er fx rådgivning om, hvordan du praktisk griber din sag an, hvor du kan klage, hvad du kan forvente, at det vil koste osv.

Retshjælp trin 2:
Retshjælp på dette trin er mere grundig rådgivning, og vi kan hjælpe dig med at skrive en klage, en ansøgning, papirer i en retssag (stævning, svarskrift m.v.), enkle testamenter, ægtepagter, forslag til bodeling ved skilsmisse eller lignende.

Retshjælp trin 3:
Hvis du har en tvist – det vil sige en uenighed – med en modpart (en person, et firma, din udlejer, en myndighed eller lignende) – så kan vi hjælpe dig med at forsøge at blive enig med modparten. Det foregår typisk ved, at vi skriver til modparten. 

Vær opmærksom på:
Du kan være anonym, hvis du kun skal have grundlæggende retshjælp på trin 1. Hvis du skal have retshjælp på trin 2 og 3, kan du ikke være anonym.

Hvis du ønsker retshjælp på trin 2 og 3, skal du opfylde nogle økonomiske betingelser.

Vi har tavshedspligt. Det, du fortæller os, er fortroligt og bliver imellem dig og os.

Vi kan hjælpe dig med at forberede en retssag skriftligt, men vi kan som udgangspunkt ikke møde i retten for dig. Hvis du bliver indkaldt til personlige eller telefoniske retsmøder, skal du enten selv møde eller få en anden, evt. en advokat, til det.

I nogle tilfælde kender vi det retsområde, som sagen drejer sig om, godt og kan rådgive  dig grundigt. I andre tilfælde kender vi ikke området så godt, men du vil som minimum kunne få hjælp til, hvor du kan henvende dig med dit problem.

Sager med stor økonomisk værdi – fx køb og salg af fast ejendom, selvstændig virksomhed m.v. – råder vi til, at man kontakter en advokat eller specialist med.