Hvor meget må du tjene?

Uanset hvad din indtægt er, kan du få grundlæggende mundtlig rådgivning (retshjælp trin 1).

Hvis du ønsker retshjælp på trin 2 og 3, må du ikke tjene over en vis indtægt. Hvis du er enlig, må du højst have haft en årsindtægt på 329.000 kr. Hvis du lever i et samlivsforhold – uanset om I er gift eller ej – må I tilsammen ikke have haft en årsindtægt på mere end 418.000 kr. Du må tjene 57.000 kr. mere for hvert barn under 18 år, der bor hos dig, eller som du er hovedforsørger af.

Det er årsopgørelsen fra SKAT fra forrige år, vi kigger på. Det vil sige, at det i 2019 er årsopgørelsen for 2017. Beløbene er summen af personlig indkomst og kapitalindkomst før skat. Hvis din indkomst har ændret sig væsentligt – fx hvis du var i arbejde i 2017 og tjente mere end de beløb, der er nævnt ovenfor, og du nu er fx langtidsledig eller pensioneret – kan vi i stedet lægge vægt på din nuværende indtægt.

Hvis du ønsker retshjælp på trin 2 og 3, skal du medbringe årsopgørelsen fra SKAT for 2017 og eventuelt dokumentation for din nuværende indtægt.