Hvad kan vi hjælpe med?

Du kan få rådgivning om de fleste juridiske områder, der vedrører privatpersoner, fx:

  • Socialret – spørgsmål om offentlige ydelser, førtidspension, fleksjob, hjælp med ansøgninger, klager over afgørelser m.v.
  • Lejeret – udlejers og lejers rettigheder og pligter
  • Forbrugerret – køb, forbrugeraftaler m.v.
  • Udlændingeret – familiesammenføring, studie- og arbejdsopholdstilladelse, visum, asyl, integration m.v.
  • Arbejdsret – individuelle ansættelseskontrakter, løn, feriepenge, pension m.v.
  • Familieret – separation og skilsmisse, ægtepagter, samvær med børn, forældremyndighed, bidrag m.v.
  • Arveret – arverettigheder og testamenter
  • Strafferet
  • Erstatningsret – patient-, arbejds-, trafik-, voldsofferskader m.v.

Retshjælp trin 1
Det er fx rådgivning om, hvordan du praktisk griber din sag an, hvor du kan klage, hvad du kan forvente, at det vil koste osv.

Retshjælp trin 2
Retshjælp på dette trin er mere grundig rådgivning, og vi kan hjælpe dig med at skrive en klage, en ansøgning, papirer i en retssag (stævning, svarskrift m.v.), enkle testamenter, ægtepagter, forslag til bodeling ved skilsmisse eller lignende.

Retshjælp trin 3
Hvis du har en tvist – det vil sige en uenighed – med en modpart (en person, et firma, din udlejer, en myndighed eller lignende) – så kan vi hjælpe dig med at forsøge at blive enig med modparten. Det foregår typisk ved, at vi skriver til modparten.