Vær også opmærksom på

Vi har tavshedspligt. Det, du fortæller os, er fortroligt og bliver imellem dig og os.

Du kan være anonym, hvis du kun skal have grundlæggende retshjælp på trin 1. Hvis du skal have retshjælp på trin 2 og 3, kan du ikke være anonym. Det er retshjælpen, der beslutter, om du kan få retshjælp på trin 2 og 3.

For at få retshjælp på trin 2 og 3, skal du opfylde nogle økonomiske betingelser, og du skal give samtykke til, at vi må behandle personoplysninger om dig og fuldmagt til, at vi må repræsentere dig.

Vi kan hjælpe dig med at forberede en retssag skriftligt, men vi kan som udgangspunkt ikke møde i retten for dig. Hvis du bliver indkaldt til personlige eller telefoniske retsmøder, skal du enten selv møde eller få en anden, evt. en advokat, til det.

I nogle tilfælde kender vi det retsområde, som sagen drejer sig om, godt og kan rådgive  dig grundigt. I andre tilfælde kender vi ikke området så godt, men du vil som minimum kunne få hjælp til, hvor du kan henvende dig med dit problem.

Sager med stor økonomisk værdi – fx køb og salg af fast ejendom, selvstændig virksomhed, bodelingsoverenskomster med stor værdi m.v. – råder vi til, at man kontakter en advokat eller specialist med.

Persondata
Hvis vi skal hjælpe dig med en sag udover grundlæggende mundtlig rådigivning (trin 2 og 3), vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi kan behandle personlige oplysninger om dig. Det kan være at modtage, registrere og opbevare personlige oplysninger om dig, også selv om oplysningerne er følsomme. Det kan også være at videregive personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig med din sag.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig er, at vi kan hjælpe dig med din sag. Vi behandler kun oplysninger om dig, hvis du giver samtykke til det. Hvis vi videregiver oplysninger om dig, er det for at kunne hjælpe dig med en sag i forhold til en modpart, en offentlig myndighed, en arbejdsgiver, en lejer eller udlejer eller lignende.

Du har til enhver tid ret til,
– at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig
– at få urigtige oplysninger rettet
– at få dine personoplysninger slettet
– at tilbagekalde dit samtykke