Hvor meget må du tjene?

Uanset hvad din indtægt er, kan du få grundlæggende mundtlig rådgivning (retshjælp trin 1).

Hvis du skal have retshjælp på trin 2 og 3, må du ikke have haft for høj indtægt. Hvis du er enlig, må du højst have haft en årsindtægt på 336.000 kr. Hvis du lever i et samlivsforhold – uanset om I er gift eller ej – må I tilsammen højst have haft en årsindtægt på 427.000 kr. Vi lægger 58.000 kr. til de beløb for hvert barn under 18 år, der bor hos dig, eller som du er hovedforsørger af.

Det er årsopgørelsen fra SKAT fra forrige år, vi kigger på. Det vil sige, at det i 2020 er årsopgørelsen for 2018. Beløbene er summen af personlig indkomst og kapitalindkomst før skat. Hvis din indkomst har ændret sig væsentligt – fx hvis du var i arbejde i 2018 og tjente mere end de beløb, der er nævnt ovenfor, og du nu er fx langtidsledig eller pensioneret – kan vi i stedet lægge vægt på din nuværende indtægt.

Hvis du skal have retshjælp på trin 2 og 3, skal vi se din årsopgørelse fra SKAT for 2018 og  evt. dokumentation for din nuværende indtægt.